Τρανσουμανισμός

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Τρανσουμανισμό-Διανθρωπισμό

Επέκταση Ζωής

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την επέκταση της ζωής

Διάβασε περισσότερα

Κρυογονική

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ανακαλύψετε πληροφορίες για την μέθοδο της Κρυογονικής (Supported by the Greek Cryonics Society)

Τεχνολογία-Πρακτική

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ανακαλύψετε νέες τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές που αφορούν τον μετα-ανθρωπισμό

Διάβασε περισσότερα