Συνήθεις Ερωτήσεις

Τι είναι ο Τρανσουμανισμός (Transhumanism)


Ο Τρανσουμανισμός (Διανθρωπισμός) είναι ένας τρόπος σκέψης για το μέλλον που βασίζεται στην παραδοχή ότι το ανθρώπινο είδος στην παρούσα του μορφή δεν αντιπροσωπεύει το τέλος της ανάπτυξής μας, αλλά μάλλον μια συγκριτικά πρώιμη φάση. Ο Τρανσουμανισμός είναι ένα καθορισμένο κίνημα που έχει αναπτυχθεί σταδιακά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. "Ο Διανθρωπισμός είναι μια κατηγορία φιλοσοφιών της ζωής που επιδιώκουν τη συνέχιση και την επιτάχυνση της εξέλιξης της έξυπνης ζωής πέρα ​​από τη σημερινή ανθρώπινη μορφή και τους ανθρώπινους περιορισμούς μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθοδηγούμενη από αρχές και αξίες που προάγουν τη ζωή". Ο Τρανσουμανισμός μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση του ανθρωπισμού, από τον οποίο προέρχεται εν μέρει. Οι ανθρωπιστές πιστεύουν ότι οι άνθρωποι έχουν σημασία, ότι τα άτομα έχουν σημασία. Μπορεί να μην είμαστε τέλειοι, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα προωθώντας την ορθολογική σκέψη, την ελευθερία, την ανοχή, τη δημοκρατία και την ανησυχία των συνανθρώπων μας. Οι μετανθρωπιστές συμφωνούν με αυτό, αλλά υπογραμμίζουν και ΑΥΤΟ που έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε. Ακριβώς όπως χρησιμοποιούμε λογικά μέσα για τη βελτίωση της ανθρώπινης κατάστασης και του εξωτερικού κόσμου, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, τον ανθρώπινο οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο, δεν περιοριζόμαστε στις παραδοσιακές ανθρωπιστικές μεθόδους, όπως η εκπαίδευση και η πολιτιστική ανάπτυξη. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογικά μέσα που τελικά θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε πέρα ​​από αυτό που κάποιοι θα το θεωρούσαν «ανθρώπινο».
Τι είναι ο Mεταναθρωπισμός (posthumanism)


Μερικές φορές είναι χρήσιμο να μιλάμε για πιθανά "μελλοντικά όντα" των οποίων οι βασικές ικανότητες τόσο ριζικά υπερβαίνουν εκείνες των παρόντων ανθρώπων ώστε να μην είναι πλέον αναμφισβήτητα ανθρώπινες με τα σημερινά μας πρότυπα! Η συνήθης λέξη για αυτά τα όντα είναι "μετα-ανθρώπινα". Ο "Posthuman" δεν υποδηλώνει τίποτα που έρχεται μετά την ανθρώπινη εποχή, ούτε έχει καμία σχέση με το ανθρώπινο γένος. Πολλοί τρανσουμανιστές επιθυμούν να ακολουθήσουν μονοπάτια ζωής που αργά ή γρήγορα θα απαιτούσαν την ανάπτυξη τους στον Μετα-Άνθρωπο (posthuman), δηλαδή

  1. να επιθυμεί να φτάσει σε πνευματικά ύψη τόσο πάνω από κάθε σημερινή ανθρώπινη μεγαλοφυία, καθώς οι άνθρωποι είναι πάνω από άλλα πρωτεύοντα.
  2. να είναι ανθεκτικός σε ασθένειες και αδιεπέραστος από τη γήρανση.
  3. να έχει απεριόριστη νεότητα και σφρίγος.
  4. να ελέγχει τις δικές του/της επιθυμίες, διαθέσεις και ψυχικές καταστάσεις.
  5. να είναι σε θέση να αποφύγει να αισθάνεται κουρασμένος/η, μισητός/η ή ερεθισμένος/η για μικρά πράγματα.
  6. να έχει αυξημένη ικανότητα για ευχαρίστηση, αγάπη, καλλιτεχνική εκτίμηση και γαλήνη.
  7. να βιώσει νέες καταστάσεις συνείδησης που δεν έχουν πρόσβαση οι σημερινοί ανθρώπινοι εγκέφαλοι.
Φαίνεται πιθανό ότι το απλό γεγονός της ύπαρξης μιας επ 'αόριστον μακράς, υγιούς και ενεργού ζωής θα οδηγούσε οποιονδήποτε στη κατάσταση του μετανθρωπισμού, αν συνέχιζε να συσσωρεύει μνήμες, δεξιότητες και νοημοσύνη. Οι μετά-άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι εντελώς συνθετικοί με τεχνητή νοημοσύνη ή θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι μεταφορτώσεις [βλ. "Τι φορτώνεται;"), ή θα μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας πολλών μικρότερων αλλά συσωρευτικά σημαντικών αυξήσεων σε έναν βιολογικό άνθρωπο. Η τελευταία εναλλακτική λύση θα απαιτούσε πιθανώς είτε τον επανασχεδιασμό του ανθρώπινου οργανισμού χρησιμοποιώντας προηγμένη νανοτεχνολογία είτε τη ριζική βελτίωσή του χρησιμοποιώντας κάποιο συνδυασμό τεχνολογιών όπως η γενετική μηχανική, η ψυχοφαρμακολογία, οι θεραπείες κατά της γήρανσης, οι νευρικές διεπαφές, τα προηγμένα εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, υπολογιστές και γνωστικές τεχνικές. Είναι δύσκολο για εμάς να φανταστούμε πως θα ήταν να είσαι μετά-άνθρωπος. Οι μετα-άνθρωποι μπορεί να έχουν εμπειρίες και ανησυχίες που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, σκέψεις που δεν μπορούν να χωρέσουν στους θρόμβους των νευρικών ιστών των 1500 γραμμαριών (εγκέφαλος) που χρησιμοποιούμε για σκέψη. Μερικοί posthumans μπορεί να θεωρούν ότι είναι συμφέρουσα ευκαιρία να δικτυώσουν το σώμα τους και να ζήσουν ως πρότυπα πληροφόρησης σε τεράστια ταχύτατα δίκτυα υπολογιστών. Το μυαλό τους μπορεί να είναι όχι μόνο πιο ισχυρό από το δικό μας, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί διαφορετικές γνωστικές αρχιτεκτονικές ή να συμπεριλάβει νέες αισθητηριακές μεθόδους που επιτρέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις ρυθμίσεις εικονικής πραγματικότητας. Τα μετανθρώπινα μυαλά θα μπορούσαν να μοιράζονται άμεσα τις μνήμες και τις εμπειρίες, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και τους τρόπους με τους οποίους οι posthumans θα μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα όρια μεταξύ του μετα-ανθρωπίνου Νου, μπορεί να μην είναι τόσο ορατά όπως αυτά μεταξύ των ανθρώπων.
Τι είναι ο Τρανσουμανιστής (Transhumanist);


Στη σύγχρονη χρήση του, ο όρος «Διάνθρωπος-Τρανσουμανιστής» αναφέρεται στη μεσολάβηση της μετάβασης μεταξύ του ανθρώπου και ενός πιθανού μελλοντικού ανθρώπου (Ανθρώπου 2.0) ή του Μετα-Ανθρώπου[βλ. "Τι είναι Μετα-Ανθρωπισμός;"]. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, δεδομένου ότι η τρέχουσα χρήση μας π.χ. η ιατρική και η τεχνολογία της πληροφορίας, μας επιτρέπουν να κάνουμε συστηματικά πολλά πράγματα που θα είχαν έκπληκτους ανθρώπους που ζούσαν στην αρχαιότητα, αν δεν είμαστε ήδη Μετά-Άνθρωποι, Διανθρωπιστές κλπ; Το ερώτημα είναι προκλητικό, αλλά τελικά δεν έχει πολύ νόημα. η έννοια του transhumanist είναι υπερβολικά ασαφής για να υπάρχει μια οριστική απάντηση. Ένας Transhumanist είναι απλώς κάποιος που υποστηρίζει τον μετανθρωπισμό [δείτε "Τι είναι ο μετανθρωπισμός;"]. Είναι ένα συνηθισμένο λάθος για τους δημοσιογράφους και τους άλλους συγγραφείς να λένε ότι οι μετανθρωπιστές "ισχυρίζονται ότι είναι διανθρώπινοι" ή "αποκαλούν τους εαυτούς τους διαθρωπινούς". Η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας που λέει ότι κάποιος πρέπει να έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τα σημερινά ανθρώπινα όρια δεν σημαίνει σαφώς ότι κάποιος είναι καλύτερος ή κάπως "πιο προηγμένος" από τους συνανθρώπους του. Η ετυμολογία του όρου "transhumanist" πηγαίνει πίσω στο φουτουριστικό FM-2030 (βλέπε τον F.M. Esfandiary), που το εισήγαγε ως στενογραφία για τον "μεταβατικό άνθρωπο". Επικαλέστηκε τους transhumanists ως την «πρώιμη εκδήλωση νέων εξελικτικών όντων». Ο F. Esfandiary είχε γράψει ένα κεφάλαιο που χρησιμοποίησε τον όρο «Τρανσουμανιστής» σε ένα βιβλίο του 1972 και συνέχισε να αναπτύσσει μια σειρά μετανθρωπιστικών ιδεών, στις οποίες η ιστορία ήταν μια μετάβαση από άνθρωπο σε Μετά-Άνθρωπο, όμως ποτέ δεν τις αναφέρθηκε ως «Transhumanism». Η προσέγγιση του Esfandiary ήταν πιο λογοτεχνική από την ακαδημαϊκή, παρόλο που δίδαξε στη Νέα Σχολή Κοινωνικών Ερευνών στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1960. Ξεκινώντας από το 1966, ενώ διδάσκει μαθήματα στις «Νέες Έννοιες του Ανθρώπου», περιέγραψε ένα όραμα για ένα εξελικτικό δια-ανθρώπινο μέλλον. Επίσης συγκέντρωσε αισιόδοξους φουτουριστές σε μια χαλαρά οργανωμένη ομάδα γνωστή ως UpWingers. Στο βιβλίο του (1989), Είσαι ένας Transhumanist?, ορίστηκε ένας όρος ως «μεταβατικός άνθρωπος», του οποίου η χρήση της τεχνολογίας, του τρόπου ζωής και των αξιών τις χαρακτήρισε ως ένα βήμα προς τον Μετά-Ανθρωπισμό. Η γραφή και η κοινωνική δραστηριότητα του FM-2030 υπογράμμισαν σημαντικά τα πρακτικά στοιχεία της φιλοσοφίας του Transhumanism. Η ιδιοσυγκρασιακή και προσωπική φύση του Transhumanism στο FM-2030, παρουσιάστηκε στο βιβλίο του, το οποίο περιείχε εκτεταμένα ερωτηματολόγια, που έπειτα αξιολογούν τον αναγνώστη ως περισσότερο ή λιγότερο διανθρώπινο. Τα γραπτά της Natasha Vita-More (Nancie Clark) κατά την συγγραφή του Transhuman Manifest το 1983 προσέφεραν μια διαφορετική προοπτική για τον transhumanist, αν και επηρεάστηκε από το όραμα του FM-2030. Η διαφορά είναι ότι η Vita-More προσπάθησε να οικοδομήσει ένα κοινωνικό / πολιτισμικό κίνημα για επέκταση της ζωής και την ανθρώπινη ενίσχυση, αντί να ακολουθήσει μια καθορισμένη ιδεολογική στάση, λέγοντας ότι "Ας επιλέξουμε να είμαστε διανθρώπινοι όχι μόνο στο σώμα μας, αλλά και στις αξίες μας. Προς μια πιο ανθρώπινη ανωμαλία ». Το 1997, μια μεταγενέστερη έκδοση του μανιφέστου κυκλοφόρησε πρώτα στο Διαδίκτυο και υπογράφηκε από εκατοντάδες δημιουργικούς στοχαστές και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο διαστημόπλοιο Cassini Huygens στην αποστολή του στον Κρόνο!
Ποιοι είναι οι λόγοι να περιμένεις όλες αυτές τις αλλαγές;


Κοίταξτε γύρω σας. Συγκρίνετε αυτό που βλέπετε με αυτό που θα είχατε δει μόνο πριν από πενήντα χρόνια. Δεν είναι ιδιαίτερα τολμηρή εικασία, ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα δούμε τουλάχιστον τόσο τεράστια αλλαγή, και ότι η κατάσταση της τεχνολογίας στα μέσα του 21ου αιώνα θα είναι εκπληκτική από τα σημερινά πρότυπα. Η προβολή, η οποία προϋποθέτει ότι η πρόοδος συνεχίζεται με τον ίδιο σταδιακό ρυθμό από τον 17ο αιώνα, θα σήμαινε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε δραματικές εξελίξεις τις επόμενες δεκαετίες!!! Αυτή η προσδοκία ενισχύεται όταν κάποιος θεωρεί ότι πολλοί κρίσιμοι τομείς φαίνονται έτοιμοι για κρίσιμες ανακαλύψεις. Ο Παγκόσμιος Ιστός (Internet) αρχίζει να συνδέει τους ανθρώπους του κόσμου, προσθέτοντας ένα νέο παγκόσμιο στρώμα στην ανθρώπινη κοινωνία όπου η πληροφορία είναι υπέρογκη και υπέρτατη. Το Έργο Ανθρώπινου Γονιδιώματος έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη των λειτουργικών ρόλων των γονιδίων μας (λειτουργική γονιδιωματική) προχωράει γρήγορα. Χρησιμοποιούνται τεχνικές για τη χρήση αυτής της γενετικής πληροφορίας για την τροποποίηση των ενήλικων οργανισμών ή της γενετικής γραμμής. Η απόδοση των υπολογιστών διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες και θα προσεγγίσει την υπολογιστική ισχύ ενός ανθρώπινου εγκεφάλου στο ορατό μέλλον. Οι φαρμακευτικές εταιρείες εξευγενίζουν φάρμακα που θα μας επιτρέψουν να ρυθμίσουμε τη διάθεση και τις πτυχές της προσωπικότητας με λίγες παρενέργειες. Πολλοί μετανθρωπιστικοί στόχοι μπορούν να επιδιωχθούν με τις σημερινές τεχνολογίες. Μπορεί να υπάρξει μεγάλη αμφιβολία ότι η τεχνολογική πρόοδος, δεν θα φέρει καταστροφικό κατακλυσμό, μήπως όμως θα μας δώσει πολύ πιο ριζοσπαστικές επιλογές στο μέλλον; Η μοριακή κατασκευή έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την ανθρώπινη κατάσταση. Είναι μια εφικτή τεχνολογία; Ο Eric Drexler και άλλοι έχουν παρουσιάσει λεπτομερώς πώς η μηχανοστατική νανοτεχνολογία είναι σύμφωνη με τους φυσικούς νόμους και έχει περιγράψει διάφορες διαδρομές με τις οποίες θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Η μοριακή κατασκευή μπορεί να φανεί απίστευτη, ίσως επειδή οι τελικές συνέπειες φαίνονται υπερβολικές, αλλά οι ειδικοί της νανοτεχνολογίας επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει σήμερα δημοσιευμένη τεχνική κριτική των επιχειρημάτων του Drexler. Πάνω από δέκα χρόνια μετά τη δημοσίευση της Nanosystems, κανείς δεν κατάφερε να δείξει κανένα σημαντικό λάθος στους υπολογισμούς. Υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες μέθοδοι και τεχνολογίες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να γίνει Διάνθρωπος. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις τεχνολογίες που θα τελειοποιηθούν πρώτα και έχουμε μια επιλογή σχετικά με τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε. Αν όμως ο πολιτισμός συνεχίσει να ευημερεί, φαίνεται σχεδόν αναπόφευκτο ότι οι άνθρωποι θα έχουν αργά ή γρήγορα την επιλογή να γίνουν Transhumans. Και, αν δεν αποτραπούν βίαια, πολλοί θα επιλέξουν να διερευνήσουν αυτή την επιλογή!
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τρανσουμανισμό στη δική μου ζωή;


Ενώ ο τρανσουμανισμός ή transhumanism είναι γνωστός για την κριτική του από ακαδημαϊκές ατζέντες, ηθικές φιλοσοφίες, πολιτικά αίτια και καλλιτεχνικά κινήματα, ο τρανσουμανισμός δεν είναι τρόπος ζωής, θρησκεία ή οδηγός αυτοβοήθειας. Ο τρανσουμανισμός δεν μπορεί να σας πει τι μουσική να ακούσετε, ποια χόμπι να ακολουθήσετε, ποιον να παντρευτείτε ή πώς να ζήσετε τη ζωή σας, περισσότερο από, ας πούμε, ότι είστε μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας ή μέλος κάποιας πολιτική ιδεολογίας. Ανάλογα με την κατάστασή σας και τις ανάγκες σας, ίσως ναι ή ίσως και όχι, να βρείτε χρήσιμες ορισμένες από τις διαθέσιμες επιλογές τροποποίησης ή βελτίωσης. Μερικές από αυτές είναι κοινές - η άσκηση, η υγιεινή διατροφή, οι τεχνικές χαλάρωσης, η διαχείριση του χρόνου, οι δεξιότητες μελέτης, η τεχνολογία πληροφοριών, ο καφές ή το τσάι (ως διεγερτικά), η εκπαίδευση και συμπληρώματα διατροφής (όπως βιταμίνες, μέταλλα, λιπαρά οξέα ή ορμόνες). Άλλοι που ίσως δεν έχετε σκεφτεί, είναι πιθανώς να κάνετε μια Κρυογονική σύμβαση αναστολής [επισκέψου εδώ το Greek Cryonics Society; Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μετανθρωπιστικά θέματα, να συναντήσετε άτομα με το ίδιο πνεύμα και να ανταλλάξετε απόψεις!
Μήπως θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα τρέχοντα προβλήματα καλύτερα;


όπως η βελτίωση της κατάστασης των φτωχών, αντί να θέτουμε τις προσπάθειές μας στον προγραμματισμό για το "μακρινό" μέλλον; Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Η εστίαση μόνο στα τρέχοντα προβλήματα θα μας αφήσει απροετοίμαστους για τις νέες προκλήσεις που θα συναντήσουμε. Πολλές από τις τεχνολογίες και τις τάσεις που συζητούν οι μετανθρωπιστές είναι ήδη πραγματικότητα. Η βιοτεχνολογία και η τεχνολογία της πληροφορίας έχουν βελτιώσει μεγάλους τομείς των οικονομιών μας. Οι βελτιώσεις στην ιατρική περίθαλψη θα επεκτείνουν την υγιή, ενεργό διάρκεια ζωής - την "υγεία" - και η έρευνα για την επέκταση της υγείας θα είναι πιθανό να ωφελήσει τη συνηθισμένη φροντίδα. Οι εργασίες για την ενίσχυση της νοημοσύνης έχουν προφανείς εφαρμογές στην εκπαίδευση, τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία. Οι καλύτερες επικοινωνίες θα διευκόλυναν το εμπόριο και την κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων. Η νανοτεχνολογική βιομηχανία υπόσχεται να είναι τόσο οικονομικά αποδοτική όσο και περιβαλλοντικά υγιής. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να συμβάλουμε στην καλύτερη βελτίωση του κόσμου είναι να συμμετέχουμε στο μετανθρωπιστικό έργο. Ακόμη και ένα επιπλέον άτομο μπορεί ακόμα να κάνει σημαντική διαφορά εδώ!
Πώς συνδέεται ο μετανθρωπισμός με τη θρησκεία;


Ο μετανθρωπισμός είναι ένα φιλοσοφικό και πολιτιστικό κίνημα που ασχολείται με την προώθηση υπεύθυνων τρόπων χρήσης της τεχνολογίας για την ενίσχυση των ανθρωπίνων ικανοτήτων και την αύξηση του πεδίου της ανθρώπινης άνθησης. Αν και δεν είναι θρησκεία, ο μετανθρωπισμός μπορεί να εξυπηρετήσει μερικές από τις ίδιες λειτουργίες που έχουν παραδοσιακά αναζητήσει οι άνθρωποι στη θρησκεία. Προσφέρει μια αίσθηση κατεύθυνσης-σκοπού και προτείνει ένα όραμα, ότι ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει κάτι μεγαλύτερο από την παρούσα κατάσταση μας. Αντίθετα με τους περισσότερους θρησκευτικούς πιστούς, οι μετανθρωπιστές επιδιώκουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα σε αυτόν τον κόσμο, βασιζόμενοι όχι σε υπερφυσικές δυνάμεις ή θεϊκή παρέμβαση, αλλά σε λογική σκέψη και εμπειρία, μέσω της συνεχιζόμενης επιστημονικής, τεχνολογικής, οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης. Ορισμένες από τις προοπτικές που αποτελούσαν την αποκλειστική βροντή των θρησκευτικών ιδρυμάτων, όπως η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, η φτωχή ευτυχία και η θεϊκή νοημοσύνη, συζητούνται από τους μετανθρωπιστές ως υποθετικά μελλοντικά τεχνικά επιτεύγματα. Ο μετανθρωπισμός είναι μια φυσιοκρατική προοπτική. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για υπερφυσικές δυνάμεις ή ανεπανόρθωτα πνευματικά φαινόμενα, και οι μετανθρωπιστές προτιμούν να αντλούν την κατανόησή τους για τον κόσμο από τους ορθολογικούς τρόπους διερεύνησης, ειδικά την επιστημονική μέθοδο. Αν και η επιστήμη αποτελεί τη βάση για ένα μεγάλο μέρος της μετανθρωπιστικής κοσμοθεωρίας, οι μετανθρωπιστές αναγνωρίζουν ότι η επιστήμη έχει τις δικές της παρατυπίες και ατέλειες και ότι η κρίσιμη ηθική σκέψη είναι απαραίτητη για την καθοδήγηση της συμπεριφοράς μας και για την επιλογή αξιόλογων στόχων για την επίτευξη εργασίας. Ο θρησκευτικός φανατισμός, η δεισιδαιμονία και η μισαλλοδοξία δεν είναι αποδεκτές μεταξύ των μετανθρωπιστών *(παρόλαυτα αφήνουμε έναν αστερίσκο, βαζισόμενοι στο παράδειγμα του ότι έτσι και δείχναμε ένα Smartphone στους Αρχαίους Αιγύπτιους, τότε μάλλον θα το θεωρούσαν ως κάτι υπερφυσικό και θεϊκό!) Πρέπει να τονιστεί ότι ο μετανθρωπισμός δεν είναι ένα σταθερό σύνολο δογμάτων. Είναι μια εξελισσόμενη κοσμοθεωρία, ή μάλλον, μια οικογένεια εξελισσόμενων κοσμοθεωριών - γιατί οι μετανθρωπιστές διαφωνούν μεταξύ τους σε πολλά θέματα. Η μετανθρωπιστική φιλοσοφία, που βρίσκεται ακόμη στα στάδια της διαμόρφωσής της, πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται υπό το πρίσμα νέων εμπειριών και νέων προκλήσεων. Οι μετανθρωπιστές θέλουν να ανακαλύψουν πού κάνουν λάθος και να αλλάξουν τις απόψεις τους αναλόγως.